Politika privatnosti

ŠESTA SILA DOO BEOGRAD OGRANAK SEDMA SILA sa sedištem na adresi: Uzun Mirkova 8, Beograd, matični broj: 20980796, PIB: 108347231 (u daljem tekstu:“Online shop ili Mi”), poštuje i štiti privatnost svake osobe (fizičkih lica – kupaca, potencijalnog kupca ili drugog lica – u daljem tekstu zajedno označeni kao: „Lice ili Vi“)čije lične podatke prikuplja (u daljem tekstu: „Lični podaci“).

Prikupljanje i čuvanje Ličnih podataka sprovodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“)“) kao i sa Opštom Uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (EU 2016/679) (u daljem tekstu: „GDPR“),kada je to primenljivo (u slučaju obrade Ličnih podataka Lica koja su državljani neke od država članica Evropske Unije, Mi ćemo primeniti i odredbe GDPR-a, u meri kojoj je to primenjivo).

Mi cenimo Vas kao našeg posetioca i klijenta i prepoznajemo da je privatnost važna za Vas.

Da bismo zaštitili privatnost svake osobe čije Lične podatke prikupljamo, Mi smo objavili svoju Politiku privatnosti. Politika privatnosti definiše koje Lične podatke Mi prikupljamo, u koju svrhu ih koristimo, kako ih štitimo i koja su Vaša prava u vezi sa obradom Ličnih podataka. Naime, razvili smo ovu Politiku privatnosti da bismo Vam prikazali našu praksu u vezi sa prikupljanjem i obradom Ličnih podataka koje prikupljamo od Vas ili o Vama na ovoj web adresi www.distante.rs putem pisane ili usmene komunikacije, kada zaključite ugovor o kupovini robe, ili iz nekih drugih izvora.

U svakom slučaju, budite slobodni da nas kontaktirate na email adresu: office@distante.rs