Politika kolačića

Kolačići/slične tehnologije

Kolačići (Cookies) predstavljaju male tekstualne datoteke koje se uobičajeno skladište na računaru ili drugom uređaju korisnika koji upotrebljava za pristup internetu i služe najrazličitijim namenama. Kolačići na osnovu zabeleženih informacija poput ID uređaja „pamte” da je određeni korisnik pristupio određenom sadržaju na internetu. Kolačići uobičajeno ne vode ka otkrivanju identiteta konkretnog korisnika, te je u tom slučaju njihovo korišćenje dozvoljeno pod uslovom da je korisniku dato jasno i potpuno obaveštenje o svrsi prikupljanja i obrade podataka u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, i pod uslovom da mu je pružena prilika da takvu obradu odbije. Takvo obaveštenje je dostupno u POLITICI PRIVATNOSTI Kolačići se najčešće koriste za omogućavanje pravilnog korišćenja stranice, pamćenje preferencija na stranici, beleženja informacija o sadržaju kojem se pristupalo radi preporučivanja sadržaja koji više odgovara preferencijama korisnika, ali i za potrebe statističke analize.

U funkcionisanju internet stranica rukovaoca najčešće su sledeće vrste Kolačića:

  • • Kolačići koji su neophodni za funkcionisanje internet stranice (Necessary Cookies),koji pomažu da internet stranica bude upotrebljiva, omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija na stranici i pristup bezbednim oblastima veb sajta. Uklanjanje ovakvih Kolačića dovodi do nemogućnosti korišćenja internet stranice ili pojedinih njenih delova na pravilan način;

  • • Statistički Kolačići, koji pomažu vlasnicima internet stranice da razumeju interakciju posetilaca sa internet stranicom anonimnim sakupljanjem informacja koje se potom analiziraju, a nakon toga se kao rezultat te analize prave statistički izveštaj;

  • • Marketinški Kolačići (Marketing Cookies),koji se koriste za beleženje navika posetilaca na internet stranicama radi prikaza personalizovanih sadržaja.

 Što se tiče marketinških kolačića oni nekada mogu da potiču i od treće strane, tzv. third party cookies.

www.distante.rs je povezan sa drugim internet stranicama povezanih lica (dobavljača) i oni mogu da sadrže i kolačiće ili slične tehnologije trećih strana.

Jedan od kolačića treće strane, koji će biti korišćeni na platformi je i kolačić BehaviorExhange. Kolačići ove vrste koriste se za prikupljanje analitičkih i korisničkih podataka u cilju poboljšanja korisničkog iskustva. Uz pomoć kolačića BehaviorExhange prikupljaju se podaci tehničke prirode (o vrsti uređaja, operativnom sistemu, internet pretraživaču ili domenu preko koje je korisnik došao na veb lokaciju) uz pomoć kojih se usluga može poboljšati kako bi bila što više prilagođena korisnikovim potrebama. Kolačići BehaviorEkchange šalju depersonalizovane podatke i ne otkrivaju identitet korisnika, već prikupljaju opšte informacije o poseti i korišćenju veb stranice korisnika

Vrste podataka koje će biti prikupljane pomoću behaviorExchange kolačića:

  • • vrste posetilaca: novi, posetioci koji su već bili na platformi, registrovani;
  • • šta korisnici traže na platformi;
  • • vreme I mesto posete;
  • • sa koje lokacije je korisnik došao, iz koje zemlje, sa kog uređaja, platforme ili pregledača;
  • • beleženjeI analiza različitih događaja: ciljeva, konverzija;
  • • praćenjeporudžbina;
  • • korisničko kretanje na platformi.

 Svrha prikupljanja podataka putem behaviorExchange kolačića:

Prikupljanje podataka putem ovog kolačića pomaže u boljem razumevanju svakog pojedinačnog korisnika. Na ovaj način MI ćemo biti u mogućnosti da ponudimo korisnicima upravo ono što ih zaista zanima. Prateći šta je to što korisnike motiviše na kupovinu, MI ćemo povećati broj onih korisnika koji se vraćaju na platformu, te će izgraditi bolju i jaču vezu sa svakim korisnikom.

Upravljanje kolačićima, uključujući i njihovo uklanjenje, je moguće putem promene podešavanja u internet pretraživaču (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer itd.), što omogućavaju gotovo svi današnji Internet pretraživači. 

Linkovi

Na internet stranici naše platforme mogu se nalaziti linkovi koji vode ka drugim internet stranicama koje nisu pokrivene ovom Politikom. Ako pristupate drugim internet stranicama korišćenjem obezbeđenih veza, operateri tih internet stranica će moći da prikupljaju informacije od Vas koje će oni koristiti u skladu sa svojim politikama privatnosti, a koje se mogu razlikovati od naše. Mi u tom slučaju ne snosimo odgovornost za podatke koje prikupljaju druge internet stranice.

Promena važeće politike privatnosti

Ukoliko se ukaže potreba za nekom izmenom važeće Politike privatnosti, o tome ćemo Vas adekvatno obavestiti.

Kontaktirajte nas

Distante posvećeno štiti Vašu privatnost. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa ovom Politikom privatnosti, našim postupcima u vezi sa obradom Vaših podatka o ličnosti, nekim Vašim pravom ili bilo koji deo ove Politike Vam nije razumljiv, molimo Vas da nam se obratite na e-mail adresu office@distante.rs. Mi ćemo istražiti svaku Vašu žalbu i blagovremeno Vam odgovoriti. Ova Politika važi za sve stranice na sajtu www.distante.rs